fbpx

Att tillverka goda relationer tillsammans eleverna samt konstruera op

Att tillverka goda relationer tillsammans eleverna samt konstruera op

Att tillverka goda relationer tillsammans eleverna samt konstruera op

Grima erfarenhet ager emellertid visat ja att nar det har sitter odl kommer elevernas

Mot en borjan anvander mig undertecknad bara bruten metoder saso mi vet alternativt fatt till undertecknad att eleverna age arbetat med forr. De kommer att behovas putsas mot for att bliva mer aldersadekvata och duga denna specifika enhet. Darav arbetar mi villi de dar ett och ett inom taget. Dito galler inforandet av nya metoder. Mi introducerar dom en samt nago sam skanke darmed eleverna tidrymd att bilda uppfatta de dar och hur do skal utforas. Narvarande kanner till mig kar kan uppleva nago saker stress ovan att undervisningen i inledningen ej lever upp mot behovet fran differentierad undervisning, skada mig tanker det ar ok. Darfor det kommer sakta men sakert introduceras under former eleverna kan behandla. Att alstra metodkannedom befinner si en bra avstamp darfor at forsenad klara av elaborera sam variera sin undervisning inte me att design farhaga eller otrygghet. Eleverna amna innehava formalia fardig forut sig sa att sjalv ino stallet kan mildra eleverna med innehallet sam uta hurda det ska kika ut alternativ ordningen gallande gorandet. Gallande odla satt gar tiden ditt saken da behovs

Det har kan och kommer ta tid av undervisningen och mi begripe det kan bilda oro att hane icke skall hinna fa in alltsamman pulver.

sysselsattning effektiviseras over tid. Enar do kan de yttre ramarna sa kommer deras tidrym flanera at at innehallet samt deras kunskapsinhamtning sam icke mo de yttre ramarna.

Mi forstar att det kan upplevas som stressig att ta tid fran dyrbar planeringstid

Slutligen odla kommer relationsbygget tillsamman nagon farsk klass, hurda jag sam vi lar berora varandra samt vinsterna runtom dessa. Ino born sam nagot ifall deras entusiasm. Jag ser mot att fanga op det med ojamna mellanrum. Igenom alltsamman a spraka ino korridoren till att inberakna det i tex deras matematikuppgifter. E kne mig markt ar populart ar att ”ha dagens elever” som mig innefatta ino mina genomgangar villig skild taktik. Alltsammans fran sma skoj darborta vi delar dessa elever ino fjardedelar samt femtedelar mot hur flertal bollar ager Staffan forsavitt han far 25 bruten Ali samt 7 itu Jonas? Att sjalv standigt anvander deras namn sam deras intressen inom mina genomgangar. Sjalv tar ja epok att ta smapromenader omodern gallande skolgarden nar de inneha rast, stannar sam snacka, staller fragor Grekisk kvinnlig eller enbart lirar en aning kula tillsamman do. Korta men ring runder minst ett par ganger i veckan. ett fortroende kommer vara nagon blaffig segment inom att design bland ovrigt studiero. Litar elever villi mig och kanner sig trygga sam omtyckta odl upplever jag att dom ar massor mer positivt installda mo lektionen mi erbjuder dom.

Andock forsavit man anda ej age odl manga annorlunda lektionsupplagg inom bort kar later det centrala innehallet sitta i passagerarsatet i inledning odla promenerar det. Det vi missar inom faktakunskaper nedanfor denna tidrym kan vi snabbt fanga upp nar vara rutiner, arbetsmetoder och relationer sitter.

Uppsyn kunskap uppg mej att uppresa opp det har kan plocka op mot laka etta terminen skada nar det antaglige sitter odl sitter det sam att sen tillfora annu ytterligar rutiner alternativ metoder kommer att flanera avsevart snabbare.

Viktigast befinner si att betrakta mot att eleverna befinner si tillsammans gallande taget sam att de age syftena molnfritt pro sig och att do far vara med att paverka i rimliga ramar.

Att intressera elever pa hogstadiet kan existera ett sporr pro oss idioter. Ino nago tidrymd darborta det finns odla flertal distraherande faktorer sasom sociala medier samt mobiltelefoner befinner si det relevant att hitta strategier sasom kan lite eleverna att befinna fokuserade och motiverade ino klassrummet. Hangivenhe samt studiero befinner sig avgorande faktorer sta elevers succe villi hogstadiet. Nar elever kanner sig motiverade, intresserade samt sakerstalla i skolmiljon, kan de lattare koncentrera sig villig sina plug och na sin fulla potential. Arme kommer nagra allmanna rad sasom sjalv anvander mej fran

Share this post

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *