fbpx

Den kan likasa anvandas darfor att indikera nagon preferens stav storre penisar an genomsnittet